Privacyverklaring & Retourrecht

Privacyverklaring

Renske Kruitbosch kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je een product aanschaft via de webshop of contact met ons opneemt. Renske Kruitbosch kan de volgende persoonsgegevens over je verwerken:

Je voor- en achternaam
Je bedrijfsnaam
Je postcode / adres / plaatsnaam
Je telefoonnummer
Je e-mail adres

Waarom Renske Kruitbosch deze gegevens nodig heeft

Wij hebben deze gegevens nodig om de bestelling die je plaats goed af te handelen.

Hoelang bewaren wij gegevens

De door ons verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan nodig, uiterlijk 12 maanden.

Delen met anderen

Renske Kruitbosch verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van gevallen waarin wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

In kaart brengen webshopbezoek

Op de webshop van Renske Kruitbosch worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de webshop. Renske Kruitbosch gebruikt deze informatie om de werking van de webshop te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar webshop@renskekruitbosch.nl. Renske Kruitbosch zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

Renske Kruitbosch neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De webshop van Renske Kruitbosch maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Contact opnemen

Renske Kruitbosch is als volgt te bereiken:

E-mail: webshop@renskekruitbosch.nl

Het herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kun je het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heb je meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij je hiervoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je, of een door je aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als je in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat je met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je of een door he aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kun je het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, met een uitleg waarom je het product retour stuurt.

Wij verzoeken je het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt je alle betalingen, inclusief bezorgkosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt. Je draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 7,50 zullen bedragen.